Tiến Thắng xin gửi đến quý khách dịch vụ nạp mực in tận nơi như sau:

Nội dung công việc:

  • Trước khi nạp mực chúng tôi sẽ in thử 1 bản nháp để kiểm tra tình trạng.
  • Nếu đúng hết mực chúng tôi sẽ nạp mực mới. Các trường hợp khác như lỗi drum, gạt mực… chúng tôi sẽ báo cho quý khách nếu đồng ý thì mới thay.
  • Sau khi nạp mực hoặc sửa lỗi chúng tôi sẽ in thử 1 bản nháp, nếu bản nháp này đẹp(không lem, sọc…) và rõ hơn bản cũ coi như công việc hoàn tất.
  • Thời gian bảo hành nạp mực hoặc sửa lỗi bảo hành đến khi in hết mực.

Bảng giá:

Loại mực Số lượng Đơn giá
35A, 85A, 12A, 81A 1 150.000đ
35A, 85A, 12A, 81A Từ 2 trở lên 120.000đ
Khác 1 liên hệ