Bộ chuyển đổi 2 CPU ra 1 VGA

150.000

Thông tin thêm

Thương hiệu

OEM

Thời gian bảo hành

1 tháng