Bộ chuyển đổi 4 CPU ra 1 VGA

190.000

Thông tin thêm

Thương hiệu

OEM

Thời gian bảo hành

1 tháng