Đầu nguồn Male DC 12V loại dây

5.000

Mô tả

Đầu jack nguồn camera 12v

Thông tin thêm

Thương hiệu

OEM

Thời gian bảo hành

0 tháng