Đầu nối dây điện thoại/Rệp 100c/bịch

70.000

Mô tả

Dùng để nối dây diện thoại/dây mạng. Có dầu chống ẩm.

Thông tin thêm

Thương hiệu

OEM

Thời gian bảo hành

0 tháng