Đầu RJ45 Cat5

3.000

Mô tả

Đầu/hạt mạng RJ45. Dùng để bấm dây mạng.

Thông tin thêm

Thương hiệu

Tenda

Thời gian bảo hành

0 tháng