Kiềm bấm mạng HT-210

150.000

Mô tả

Kiềm bấm đầu RJ45.

Thông tin thêm

Thương hiệu

OEM

Thời gian bảo hành

0 tháng