Thiết bị báo khẩn cấp không cấp JW-EB-01 315/433MHz

Xóa

Mô tả

Thiết bị báo khẩn cấp dùng để kết nối với bộ trung tâm báo trộm. Hoạt động ở tần số 315/433Mhz.

Thông tin thêm

Thương hiệu

OEM

Thời gian bảo hành

12 tháng

Tần số hoạt động

315 Mhz, 433Mhz