USB ra LAN 1801

80.000

Mô tả

Thiết bị chuyển đổi cổng USB ra cổng LAN tốc độ 10/100Mps.

Thông tin thêm

Thương hiệu

OEM

Thời gian bảo hành

1 tháng